exercises-python

Organization: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
ghost Deleted user 0 0 0 1 0 0
mokevnin Kirill Mokevnin 14 739 104 0 0 3
fey fey 1 1 1 1 0 0
Searge Searge 2 5 5 3 0 3
freetonik Rakhim 1 1 1 0 0 0
lex111 Alexey Pyltsyn 1 16 18 1 0 0
astynax Aleksei Pirogov 38 4456 505 12 0 14
zhabinka Sergey Karpuk 3 77 22 3 0 2
LeusMaximus Maksym 1 1 0 1 0 0
burenkov-anton Anton Burenkov 3 4 6 3 1 0
demshin Aleksandr Demshin 1 1 2 1 0 0
corsicanec82 Stanislav Dzisiak 1 22 3 1 0 0
GovindaChandra Sergey 2 2 2 2 0 0
bayborodin Nicholas Bayborodin 1 1 1 1 0 0
NMVikings Egor Pavlov 1 1 1 1 0 1
a-chudakov Aleksey Chudakov 2 2 2 2 0 0
h2kb Michael Birch 0 0 0 1 0 0
alekgit 2 203 139 2 0 0
Kuroi-Kenshi 0 0 0 0 1 2
aleksey-ilin IlinAlekseyS 1 53 53 1 0 2
Kulabuhov-Alexey Kulabuhov Alexey 1 1 1 1 0 0
kkruch 1 1 1 2 0 0
pickTD Vladislav 1 1 1 1 0 0
ProsWeb Konstantin 2 2 2 2 0 0
Kezzya 0 0 0 0 0 1
ram-smart Ramil 2 2 2 2 0 0
johnromanoff 1 1 1 1 0 0
Oliverity 1 13 13 1 0 0
polarfox42 2 4 4 2 0 0
Andreyy1971 0 0 0 0 2 0