Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 1154 398485 234468 421 312 1343
2 vtm9 Vitaly 956 129752 100502 157 187 479
3 acidmaksim Maxim Skriov 65 104200 35519 73 110 300
4 solar05 Artem Solomatin 772 19275 33288 560 68 93
5 zhabinka Sergey Karpuk 592 103454 44630 278 58 220
6 burenkov-anton Anton Burenkov 1322 31308 4980 789 44 44
7 amshkv Andrey 671 20985 10506 74 38 587
8 NatalieKonstantinova 132 2319 1486 55 35 18
9 prio65 126 1844 365 119 34 15
10 ReDBrother Dmitriy Bataev 464 29699 9464 77 32 200
11 jougene Eugene Sinitsyn 127 10157 8136 14 26 208
12 ashikov Roman Ashikov 714 301552 151420 160 23 396
13 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 383 56753 26737 134 21 68
14 2KO1 Kirill 334 8374 4657 38 21 64
15 krivtsov Sergey Krivtsov 28 344 808 19 20 15
16 glagius Eldar Babaev 43 11762 506 8 18 36
17 Germankhz 16 544 6 7 18 8
20 dzencot Ivan Gagarinov 570 1349313 972465 136 16 254
19 Melodyn Сергей Мелодин 259 43634 13335 86 16 22
18 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
21 mootar 0 0 0 6 15 3
22 imamatory Vadim Safonov 183 30387 14752 79 14 197
24 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
23 chrtkv Kirill 60 403 374 57 12 3
25 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61