Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 1173 398574 234520 422 313 1346
2 vtm9 Vitaly 964 130018 100629 157 187 479
3 acidmaksim Maxim Skriov 65 104200 35519 73 110 300
4 solar05 Artem Solomatin 858 25531 33591 608 68 93
5 zhabinka Sergey Karpuk 592 103454 44630 278 58 220
6 burenkov-anton Anton Burenkov 1324 31336 5013 807 44 44
7 amshkv Andrey 671 20985 10506 74 38 587
8 NatalieKonstantinova 132 2319 1486 55 35 18
9 prio65 126 1844 365 119 34 15
10 ReDBrother Dmitriy Bataev 464 29699 9464 77 32 200
11 jougene Eugene Sinitsyn 127 10157 8136 14 26 208
12 ashikov Roman Ashikov 717 301610 151451 160 23 397
13 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 383 56753 26737 134 21 68
14 2KO1 Kirill 334 8374 4657 38 21 64
15 krivtsov Sergey Krivtsov 28 344 808 19 20 15
17 glagius Eldar Babaev 43 11762 506 8 18 36
16 Germankhz 16 544 6 7 18 8
18 dzencot Ivan Gagarinov 577 1349604 972475 136 17 255
20 Melodyn Сергей Мелодин 260 43635 13336 86 16 22
19 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
21 mootar 0 0 0 6 15 3
22 imamatory Vadim Safonov 183 30387 14752 79 14 197
23 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
24 chrtkv Kirill 60 403 374 57 12 3
26 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61