Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 1086 168935 73355 408 291 1148
2 vtm9 Vitaly 885 120619 91363 154 187 473
3 acidmaksim Maxim Skriov 65 104200 35519 72 108 294
4 solar05 Artem Solomatin 746 18648 32666 541 67 91
5 zhabinka Sergey Karpuk 580 103400 44586 277 58 217
6 burenkov-anton Anton Burenkov 1301 31256 4931 786 40 42
7 amshkv Andrey 664 20974 10501 74 38 582
8 NatalieKonstantinova 130 2314 1481 53 35 13
9 prio65 126 1844 365 119 34 15
10 ReDBrother Dmitriy Bataev 464 29699 9464 77 32 198
11 jougene Eugene Sinitsyn 127 10157 8136 14 26 208
12 ashikov Roman Ashikov 592 253044 121325 157 23 369
13 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 383 56753 26737 134 21 68
14 krivtsov Sergey Krivtsov 27 343 807 18 20 15
15 glagius Eldar Babaev 43 11762 506 8 18 36
16 Melodyn Сергей Мелодин 259 43634 13335 86 16 22
17 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
18 dzencot Ivan Gagarinov 289 754249 597978 74 14 222
19 imamatory Vadim Safonov 183 30387 14752 79 14 194
21 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
20 chrtkv Kirill 59 396 367 56 12 3
22 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
23 grigori-gru Grigori 18 1024 427 5 11 75
24 sashashakun Alex 20 9266 3109 12 10 14
25 Germankhz 16 544 6 6 10 2