Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 Nerixyz nerix 167 178841 135270 0 0 0
27 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
28 vxsx Vadim Sikora 1710 164620 118710 0 0 0
29 Heymen22 44 155770 97792 0 0 3
30 dilame Dmitry 367 150475 90435 0 0 0
31 czpython Paulo Alvarado 423 140676 166967 0 0 0
32 poeti8 Pouria Ezzati 406 131620 98940 0 0 0
33 vtm9 Vitaly 956 129752 100502 157 187 479
34 gnuns gabriel nunes 75 115965 111071 0 0 0
35 alexkwyk Alexey Anisimov 308 115162 24055 2 0 6
36 maddbuzz Andrey Anisimov 223 112896 18893 10 3 10
37 pylakey 147 111054 34971 0 0 0
38 zamulla Aleksey Zamulla 32 109961 38811 0 0 0
39 igrishaev Ivan Grishaev 1109 108612 13976 0 0 0
40 acidmaksim Maxim Skriov 65 104200 35519 73 110 300
41 zhabinka Sergey Karpuk 592 103454 44630 278 58 220
42 Timer Joe Haddad 292 101454 10429 0 0 0
43 keinen87 Nurbek Kuspanov 6 100228 12 0 0 0
44 256sha9gag Gagik Gabrielyan 505 97700 14764 3 0 0
45 swimmwatch Dmitry Vasilev 468 90581 3779 14 0 8
46 bogdan-ho Bogdan Homoretsky 327 85297 12555 8 0 1
47 FinalAngel Angelo Dini 1069 83469 74895 0 0 0
48 mrmckeb Brody McKee 27 82954 14574 0 0 0
49 Tabarzin rustam 73 82585 2251 10 0 0
50 ya-pekatoros Yaroslav Pekatoros 109 79621 1305 2 2 15