Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
25 grigori-gru Grigori 18 1024 427 5 11 75
27 sashashakun Alex 20 9266 3109 12 10 14
28 kacetal Artem 63 6557 4582 33 10 222
33 astynax Aleksei Pirogov 129 12670 1693 24 9 273
30 leksuss Andrey Alekseev 30 30165 28133 1 9 9
29 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
32 MAGLeb Maksimov Gleb 5 122 62 1 9 13
31 kaziamov Ilia Kaziamov 370 275766 29385 0 9 5
36 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
39 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 24 187 155 14 8 11
37 ssssank Aleksandr Litvinov 793 396987 297283 119 8 125
38 sollerias 6 17 17 7 8 23
35 irkinwork 4 278 161 7 8 11
34 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
40 borizi 95 1704 338 5 8 10
42 zzet Andrew Kumanyaev 151 5203 2628 15 7 40
44 seth2810 Roman Gafurov 43 28075 3784 16 7 94
43 grozwalker Andrey Groza 522 53888 49504 40 7 305
45 Yoffic Olga Ioffe 17 566 10678 10 7 10
46 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 1056 462654 81883 194 7 404
41 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 116 11723 6445 64 7 43
48 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 42
47 zulkris 131 154903 4434 3 6 2
50 AABur Alexander 24 980 858 24 6 22
49 Alisa-V-H Alisa_Holainen 13 276 10 13 6 3