Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
31 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
29 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 23 184 150 14 8 11
26 sollerias 6 17 17 7 8 23
27 irkinwork 4 278 161 7 8 11
28 kacetal Artem 22 3257 1362 32 8 128
30 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
36 zzet Andrew Kumanyaev 151 5203 2628 15 7 40
34 seth2810 Roman Gafurov 39 28035 3735 16 7 93
33 grozwalker Andrey Groza 447 16266 14965 39 7 139
32 Yoffic Olga Ioffe 17 566 10678 10 7 10
35 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 116 11723 6445 64 7 43
40 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 41
38 zulkris 1 12 7 2 6 2
39 AABur Alexander 23 971 853 23 6 21
37 Alisa-V-H Alisa_Holainen 13 276 10 11 6 2
42 bondiano Vasiliy 10 2693 228 10 5 27
43 dpetrouk Dmitry Petrouk 6 6 6 6 5 3
41 AlexandrKoliukh Alexandr Koliukh 3 107 46 6 5 9
45 andrejs82git 0 0 0 0 4 2
47 antlu Anton 120 9363 4872 63 4 133
44 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 4 20
48 kalapyha 1 30 0 5 4 3
46 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12
49 Valentyn-Lyaskovskiy Valentyn 0 0 0 0 4 0
56 altvec Sergey Kalistratov 14 320 103 14 3 10