Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
29 astynax Aleksei Pirogov 129 12670 1693 24 9 273
28 leksuss Andrey Alekseev 30 30165 28133 1 9 9
27 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
26 MAGLeb Maksimov Gleb 5 122 62 1 9 13
30 kaziamov Ilia Kaziamov 0 0 0 0 9 5
31 2KO1 Kirill 0 0 0 11 9 4
36 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
33 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 23 184 150 14 8 11
32 sollerias 6 17 17 7 8 23
35 irkinwork 4 278 161 7 8 11
37 kacetal Artem 37 5190 2872 33 8 198
34 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
41 zzet Andrew Kumanyaev 151 5203 2628 15 7 40
39 seth2810 Roman Gafurov 43 28075 3784 16 7 94
42 grozwalker Andrey Groza 499 50710 46592 39 7 257
38 Yoffic Olga Ioffe 17 566 10678 10 7 10
40 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 116 11723 6445 64 7 43
44 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 42
46 zulkris 1 12 7 2 6 2
45 AABur Alexander 24 980 858 24 6 22
43 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 926 439605 71021 97 6 242
47 Alisa-V-H Alisa_Holainen 13 276 10 11 6 2
49 bondiano Vasiliy 46 3896 717 20 5 71
48 dpetrouk Dmitry Petrouk 6 6 6 6 5 3
50 AlexandrKoliukh Alexandr Koliukh 4 111 48 7 5 9