Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 antlu Anton 120 9363 4872 63 4 151
27 chrtkv Kirill 59 396 367 56 12 3
28 valeriySeregin Valeriy Seregin 58 1687 1273 55 1 2
29 NatalieKonstantinova 130 2314 1481 53 35 13
30 aelaa Shakirov Ilya 48 1255 501 48 0 10
31 sgmdlt 87 3409 1192 44 1 30
32 peacelovecookies 38 163 51 43 1 0
33 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
34 grozwalker Andrey Groza 499 50710 46592 39 7 257
35 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
36 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
37 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
39 ProsWeb Konstantin 41 102 94 35 0 0
38 rkozlov95 72 1249 874 35 0 23
40 kacetal Artem 37 5190 2872 33 8 198
41 forPelevin Vlad Gukasov 20 4020 229 31 0 12
43 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 1 103
42 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
44 Guryanov-Maksim 48 22587 30191 29 0 48
45 teratron-git Sergei Tereshkov 59 5713 401 28 0 1
47 VadimFilimonov Vadim Filimonov 26 86 68 27 0 0
46 emp7yhead Artyom Kropp 60 15803 1091 27 3 43
48 v1valasvegan Victor Zhuravlev 36 875 685 26 4 29
49 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
51 astynax Aleksei Pirogov 129 12670 1693 24 9 273