Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 sgmdlt 82 3113 852 44 1 17
27 peacelovecookies 38 163 51 43 1 0
28 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
29 dzencot Ivan Gagarinov 176 604662 470842 39 10 85
30 grozwalker Andrey Groza 447 16266 14965 39 7 139
31 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
32 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
33 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
35 ProsWeb Konstantin 41 102 94 35 0 0
34 rkozlov95 72 1249 874 35 0 23
36 kacetal Artem 22 3257 1362 32 8 128
37 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 1 103
38 forPelevin Vlad Gukasov 20 4020 229 30 0 10
39 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
40 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
41 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
42 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
46 igor-i Igor Inkovskiy 90 25218 12642 23 0 13
43 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 1 0
45 AABur Alexander 23 971 853 23 6 21
44 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
49 AlexP11223 32 390 1113 21 0 6
47 VadimFilimonov Vadim Filimonov 22 61 43 21 0 0
50 skhrv Ruslan Sukharev 28 11691 436 21 1 27
48 DemetriusStorm Demetrius Storm 21 22 31 21 1 1