Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12
52 senigius Дмитрий Уткин 6 4362 5907 4 0 9
53 igorkuznetsov1972 1 4347 83 1 0 0
54 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 1 103
55 elisad5791 18 4296 2074 15 1 10
56 mitry1974 Dmitry 59 4101 2153 8 0 3
57 forPelevin Vlad Gukasov 20 4020 229 30 0 10
58 LarendsD 49 3965 788 7 1 8
59 ssssank Alex 308 3830 2194 92 0 28
60 konstsem Konstantin Semenov 15 3739 3394 9 0 1
61 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
62 kacetal Artem 22 3257 1362 32 8 128
63 ayshvab 11 3210 39 2 0 14
64 sgmdlt 83 3114 853 44 1 17
65 AndreiIlin 4 3071 1286 4 0 29
66 Malcom1986 Maksim Litvinov 157 2778 3875 172 2 53
67 tre3p tr33p 32 2762 975 8 1 13
68 bondiano Vasiliy 10 2693 228 10 5 27
69 tysky Dmitry Tysky 2 2657 2532 3 0 1
70 NatalieKonstantinova 128 2313 1480 51 12 13
71 tfredrich Todd Fredrich 41 2289 385 0 0 0
72 yzh44yzh Yuri Zhloba 33 2269 531 19 0 5
73 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
74 moklidia Lidia 24 2030 154 15 0 5
75 zxvfc Valentin 30 1988 1291 8 3 9