Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 seth2810 Roman Gafurov 39 28035 3735 16 7 93
52 Abbath 39 894 221 4 1 1
53 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
55 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
57 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
56 peacelovecookies 38 163 51 43 1 0
54 nunsez Alexander Mandrikov 38 415 259 17 1 7
58 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
59 b0noI Viacheslav Kovalevskyi 34 56 56 0 0 0
60 nastasja83 34 205 55 6 1 13
62 yzh44yzh Yuri Zhloba 33 2269 531 19 0 5
61 ivanlemeshev Ivan Lemeshev 33 875 246 10 0 0
63 nesteruk Dmitri Nesteruk 32 18209 9197 0 0 2
64 AlexP11223 32 390 1113 21 0 6
65 tre3p tr33p 32 2762 975 8 1 13
66 zxvfc Valentin 30 1988 1291 8 3 9
67 skhrv Ruslan Sukharev 28 11691 436 21 1 27
68 krivtsov Sergey Krivtsov 27 343 807 18 20 15
69 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
71 jurassic-period Yurii Sydarskii 26 114 54 19 0 18
70 leteli 26 42169 12080 4 0 5
73 MunGell Shmavon Gazanchyan 25 10428 229 3 1 1
74 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
72 TanyFV 25 608 411 14 0 0
75 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6