Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 acidmaksim Maxim Skriov 65 104200 35519 73 110 300
52 migs911 Mikhail Goncharov 18 43532 35031 0 0 0
53 pylakey 147 111054 34971 0 0 0
54 solar05 Artem Solomatin 858 25531 33591 608 68 93
55 Psixodelik Nikita Mikhaylov 437 48255 33456 86 2 31
56 caugner Claas Augner 17 3760 31485 0 0 0
57 hochan222 hochan Lee 40 27116 31479 0 0 0
58 dhilt Denis Hilt 308 36297 30986 0 0 0
59 Guryanov-Maksim 81 23442 30544 53 0 61
60 timgraham Tim Graham 60 3573 29643 0 0 0
61 kaziamov Ilia Kaziamov 370 275766 29385 0 9 5
62 niyak93rus niyak93rus 15 29649 29360 3 0 8
63 RobertDober Robert Dober 454 36659 29211 0 0 0
64 leksuss Andrey Alekseev 30 30165 28133 1 9 9
65 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
66 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
67 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 383 56753 26737 134 21 68
68 mikhama Dzmitry Tsebruk 171 101276 25623 0 0 0
69 ojii Jonas Obrist 382 42566 25599 0 0 0
70 greybutton Sergej Tabb 236 25324 24427 110 1 65
71 alexkwyk Alexey Anisimov 308 115162 24055 2 0 6
72 dyuvzhenko Denis Iuvzhenko 384 49015 22192 0 0 0
73 jasonren0403 Jason Ren 257 18050 20113 0 0 0
74 lory87 Loriana Indelicato 52 51585 20050 0 0 0
75 kyletsang Kyle Tsang 260 23116 19413 0 0 0