Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
57 puku Ivan Liauchuk 2 10 7 3 3 11
60 dosbol Dosbol 5 96 5 6 3 1
54 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
50 amd-9 13 7193 44 8 3 11
61 zharinovkv 1 1 2 1 3 1
63 leksuss Andrey Alekseev 2 693 430 1 3 9
58 maximtop Maxim Topciu 4 5 4 4 3 1
56 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
65 zxvfc Valentin 30 1988 1291 8 3 9
52 alXmas 16 347 168 7 3 14
59 enmalafeev Evgeny Malafeev 22 554 180 8 3 19
62 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
51 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
53 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 14 48 38 4 3 12
55 isbushcar 1 1 1 1 3 0
78 tonsky Nikita Prokopov 0 0 0 0 2 0
74 Voral Alexander Vorobyev 0 0 0 0 2 0
71 dyatlov Vitaly Dyatlov 0 0 0 0 2 1
89 Semigradsky Dmitry Semigradsky 0 0 0 0 2 3
73 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
75 binakot Ivan Muratov 1 4 0 1 2 2
102 tolyod anatoliy.poloz 11 5411 13364 9 2 26
82 darigaaz 0 0 0 0 2 0
97 JanaVPetrova Yana Petrova 78 785 328 6 2 17
101 baur Bauyrzhan Yessetov 0 0 0 0 2 1