Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
55 bondiano Vasiliy 86 7032 2403 21 5 84
51 dpetrouk Dmitry Petrouk 6 6 6 6 5 3
53 AlexandrKoliukh Alexandr Koliukh 4 111 48 7 5 9
54 Marria22 0 0 0 0 5 11
52 AllIzm 0 0 0 6 5 9
58 andrejs82git 0 0 0 0 4 2
63 emp7yhead Artyom Kropp 89 16300 1297 39 4 111
62 antlu Anton 120 9363 4872 63 4 152
61 v1valasvegan Victor Zhuravlev 36 875 685 26 4 29
64 kalapyha 1 30 0 5 4 3
56 Abra19 Elena Abrarova 4 195 103 5 4 6
60 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12
57 Valentyn-Lyaskovskiy Valentyn 0 0 0 0 4 0
66 evgeniyworkbel Evgeniy Samuta 6 61 51 2 4 11
59 den1523 Den Shakhov 115 3772 343 1 4 4
65 Fessan 0 0 0 1 4 2
70 altvec Sergey Kalistratov 14 320 103 14 3 10
67 puku Ivan Liauchuk 2 10 7 3 3 11
87 dosbol Dosbol 5 96 5 6 3 1
73 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 39 1035 700 36 3 9
82 amd-9 17 7286 79 14 3 25
86 zharinovkv 1 1 2 1 3 1
84 maximtop Maxim Topciu 4 5 4 4 3 1
75 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
72 zxvfc Valentin 30 1988 1291 8 3 9