Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 VadimFilimonov Vadim Filimonov 26 86 68 27 0 0
52 v1valasvegan Victor Zhuravlev 36 875 685 26 4 29
53 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
54 astynax Aleksei Pirogov 129 12670 1693 24 9 273
56 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
55 AABur Alexander 24 980 858 24 6 22
58 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
57 igor-i Igor Inkovskiy 90 25218 12642 23 0 13
60 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 1 0
59 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
63 bondiano Vasiliy 86 7032 2403 21 5 84
64 AlexP11223 32 390 1113 21 0 6
61 skhrv Ruslan Sukharev 28 11691 436 21 1 27
62 DemetriusStorm Demetrius Storm 21 22 31 21 1 1
65 LarendsD 77 10452 1389 21 1 24
66 yzh44yzh Yuri Zhloba 390 37188 14680 19 0 5
70 krivtsov Sergey Krivtsov 28 344 808 19 20 15
67 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 20 34 34 19 0 2
68 CosVVeLL CosWeLL 19 48 48 19 0 0
69 jurassic-period Yurii Sydarskii 26 114 54 19 0 18
71 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
74 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
72 GPopov9 18 106 33 18 0 6
73 valerr 11 1876 447 18 0 1
75 evemrzv 20 1648 194 18 0 25