Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
54 yzh44yzh Yuri Zhloba 33 2269 531 19 0 5
53 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 20 34 34 19 0 2
52 CosVVeLL CosWeLL 19 48 48 19 0 0
51 jurassic-period Yurii Sydarskii 26 114 54 19 0 18
56 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
58 krivtsov Sergey Krivtsov 27 343 807 18 20 15
60 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
61 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 4 20
57 GPopov9 18 106 33 18 0 6
55 valerr 11 1876 447 18 0 1
59 evemrzv 20 1648 194 18 0 25
62 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
64 Laserroy Pavel 55 1957 254 17 0 14
63 nunsez Alexander Mandrikov 38 415 259 17 1 7
66 seth2810 Roman Gafurov 39 28035 3735 16 7 93
65 Guryanov-Maksim 24 20863 29761 16 0 35
69 zzet Andrew Kumanyaev 151 5203 2628 15 7 40
68 moklidia Lidia 24 2030 154 15 0 5
70 ShafigullinIK 15 1073 301 15 1 1
67 elisad5791 18 4296 2074 15 1 10
71 acidmaksim Maxim Skriov 14 1589 14377 15 42 113
73 altvec Sergey Kalistratov 14 320 103 14 3 10
74 jougene Eugene Sinitsyn 127 10157 8136 14 26 208
75 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 23 184 150 14 8 11
72 TanyFV 25 608 411 14 0 0