Contributors

Exact match required for this field
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 ZhikharevAl Zhikharev_Alexey 729 34242 8436 33 0 0
52 ratushnyivm Vyacheslav Ratushnyi 464 36933 11056 32 1 3
54 forPelevin Vlad Gukasov 20 4020 229 31 0 22
53 Alex-luov 82 1418 765 31 0 1
55 danila-shirkov 76 49200 1690 31 0 4
56 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 1 103
57 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
58 teratron-git Sergei Tereshkov 59 5713 401 28 0 1
59 v1valasvegan Victor Zhuravlev 36 875 685 26 4 29
61 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
60 OlegKhiretdinov Олег Хайретдинов 317 79524 4112 25 0 19
64 astynax Aleksei Pirogov 129 12670 1693 24 9 273
65 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
62 AABur Alexander 24 980 858 24 6 22
63 liz4chernyshova 42 3091 327 24 0 9
68 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
70 igor-i Igor Inkovskiy 90 25218 12642 23 0 13
66 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 1 0
67 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
69 faciledictu Dmitry Zhigulin 151 36928 12423 23 13 86
71 bondiano Vasiliy 103 10522 11540 21 5 122
72 AlexP11223 32 390 1113 21 0 6
73 skhrv Ruslan Sukharev 28 11691 436 21 1 27
74 DemetriusStorm Demetrius Storm 21 22 31 21 1 1
75 LarendsD 78 10453 1389 21 1 32