Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
76 romanoffivan IvanRomanoff 11 1790 57 4 0 6
77 snupt Dmitry Khraponov 15 1732 100 3 0 1
78 valeriySeregin Valeriy Seregin 58 1687 1273 55 1 2
79 evemrzv 20 1648 194 18 0 25
80 sgmdlt 51 1631 120 37 1 15
81 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
82 acidmaksim Maxim Skriov 11 1572 14376 4 13 13
83 KseniaAnd 21 1550 242 6 0 0
84 adenisovgit 2 1549 3902 3 0 2
85 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
86 dimonnwc3 Dmitrii 2 1533 18985 1 0 1
87 ava239 Dmitry Oliferchuk 23 1365 1198 9 1 7
88 aelaa Shakirov Ilya 48 1255 501 48 0 10
89 rkozlov95 72 1249 874 35 0 23
90 Vyacheslav-Lapin Vyacheslav 24 1200 141 7 0 0
91 letzabelin Andrew Zabelin 14 1182 1121 10 0 13
92 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
94 Morozzzko Igor S. Morozov 48 1154 627 10 0 14
93 ysemenyuk 11 1154 652 0 0 4
95 ShafigullinIK 15 1073 301 15 1 1
96 hellion86 3 1041 16 2 0 3
97 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
98 grigori-gru Grigori 18 1024 427 5 11 75
99 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
100 AABur Alexander 23 971 853 23 6 21