Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
76 moklidia Lidia 24 2030 154 15 0 5
74 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 4 20
82 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 23 184 150 14 8 11
78 ava239 Dmitry Oliferchuk 23 1365 1198 9 1 7
79 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 1 0
81 AABur Alexander 23 971 853 23 6 21
80 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
83 enmalafeev Evgeny Malafeev 22 554 180 8 3 19
85 LubaRo Luba 22 304 98 10 1 7
84 kacetal Artem 22 3257 1362 32 8 117
88 seth2810 Roman Gafurov 21 9419 179 9 1 15
86 VadimFilimonov Vadim Filimonov 21 49 31 20 0 0
87 DemetriusStorm Demetrius Storm 21 22 31 21 1 1
90 possesion 21 20206 19104 12 1 13
91 voitd Dimytr Voitenko 21 603 330 13 1 9
89 KseniaAnd 21 1550 242 6 0 0
94 sashashakun Alex 20 9266 3109 12 10 14
92 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 20 34 34 19 0 2
93 forPelevin Vlad Gukasov 20 4020 229 30 0 5
95 evemrzv 20 1648 194 18 0 25
96 CosVVeLL CosWeLL 19 48 48 19 0 0
97 grigori-gru Grigori 18 1024 427 5 11 75
100 x0xl0ma 18 766 699 11 0 8
98 GPopov9 18 106 33 18 0 6
99 elisad5791 18 4296 2074 15 1 10