Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
89 philatm Philat 3 192 3 2 2 3
73 kekby Bulat Gombotsyrenov 0 0 0 0 2 0
90 emp7yhead Artyom Kropp 6 532 494 6 2 9
94 mkolotovich 5 141 3 4 2 0
87 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
78 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
88 Psixodelik Nikita Mikhaylov 401 39102 19523 81 2 18
69 Peredery Artyom Peredery 1 1 1 1 2 0
82 pavelbalyakin Pavel Balyakin 2 17349 0 2 2 7
81 funkylen funkylen 2 10 16 3 2 13
67 e90rka Georgy Ratiani 2 4 4 3 2 0
64 Malcom1986 Maksim Litvinov 157 2778 3875 168 2 47
65 Orkevich 0 0 0 0 2 0
77 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
92 polkovnik8976 0 0 0 0 2 0
80 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
72 Viklm 3 243 154 5 2 2
85 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 10 2 23
76 VaFed 0 0 0 0 2 2
70 Nesaq NesaQ 6 10435 1401 4 2 7
79 Exorzistin 0 0 0 0 2 0
68 MDViktor Viktor 0 0 0 1 2 1
206 aminin Anton Minin 0 0 0 0 1 3
299 prozion Denis Shirshov 0 0 0 0 1 1
277 konfuji 0 0 0 0 1 0