Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
90 darigaaz 0 0 0 0 2 0
107 JanaVPetrova Yana Petrova 78 785 328 6 2 17
70 baur Bauyrzhan Yessetov 0 0 0 0 2 1
105 sergey-nechaev 4 35 32 3 2 8
85 baltun 0 0 0 3 2 8
109 olegmaisak Oleg Maisak 0 0 0 0 2 0
103 philatm Philat 3 192 3 2 2 3
96 kekby Bulat Gombotsyrenov 0 0 0 0 2 0
84 emp7yhead Artyom Kropp 19 5132 584 11 2 23
74 mkolotovich 5 141 3 4 2 0
87 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
80 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
110 bazilval 0 0 0 0 2 1
82 Psixodelik Nikita Mikhaylov 410 39376 19548 82 2 27
100 Peredery Artyom Peredery 1 1 1 1 2 0
72 pavelbalyakin Pavel Balyakin 2 17349 0 2 2 7
95 funkylen funkylen 2 10 16 3 2 13
102 e90rka Georgy Ratiani 2 4 4 3 2 0
108 Malcom1986 Maksim Litvinov 162 3032 3884 179 2 72
76 Orkevich 0 0 0 0 2 0
73 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
86 polkovnik8976 0 0 0 0 2 0
97 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
92 Yura789 0 0 0 0 2 0
98 Viklm 3 243 154 5 2 2