Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
67 alXmas 16 347 168 7 3 14
90 enmalafeev Evgeny Malafeev 22 554 180 8 3 19
76 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
83 kontok 0 0 0 0 3 1
73 Malcom1986 Maksim Litvinov 163 3034 3886 188 3 93
91 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
78 FallenStarrr Vlad 0 0 0 0 3 0
81 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 14 48 38 4 3 12
82 isbushcar 1 1 1 1 3 0
75 maddbuzz Andrey Anisimov 223 112896 18893 10 3 10
71 Anel1608 0 0 0 3 3 5
74 Salivya Yanina Shashkina 3 33 7 0 3 7
80 sonnungr 0 0 0 3 3 3
72 EEMinch 0 0 0 0 3 8
79 Its-Kate 0 0 0 0 3 1
69 Ser1983gey 0 0 0 0 3 0
94 tonsky Nikita Prokopov 0 0 0 0 2 0
131 Voral Alexander Vorobyev 0 0 0 0 2 0
129 dyatlov Vitaly Dyatlov 0 0 0 0 2 1
134 Semigradsky Dmitry Semigradsky 2 71 2 0 2 3
109 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
117 binakot Ivan Muratov 50 9984 7954 6 2 22
122 tolyod anatoliy.poloz 11 5411 13364 9 2 26
104 darigaaz 0 0 0 0 2 0
130 JanaVPetrova Yana Petrova 78 785 328 6 2 17