Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
76 enmalafeev Evgeny Malafeev 22 554 180 8 3 19
73 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
68 kontok 0 0 0 0 3 1
67 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
70 FallenStarrr Vlad 0 0 0 0 3 0
80 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 14 48 38 4 3 12
85 isbushcar 1 1 1 1 3 0
74 maddbuzz Andrey Anisimov 223 112896 18893 10 3 8
84 Anel1608 0 0 0 3 3 5
82 sonnungr 0 0 0 3 3 3
81 EEMinch 0 0 0 0 3 8
77 Its-Kate 0 0 0 0 3 1
105 tonsky Nikita Prokopov 0 0 0 0 2 0
129 Voral Alexander Vorobyev 0 0 0 0 2 0
111 dyatlov Vitaly Dyatlov 0 0 0 0 2 1
106 Semigradsky Dmitry Semigradsky 0 0 0 0 2 3
88 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
137 binakot Ivan Muratov 1 4 0 1 2 2
116 tolyod anatoliy.poloz 11 5411 13364 9 2 26
99 darigaaz 0 0 0 0 2 0
89 JanaVPetrova Yana Petrova 78 785 328 6 2 17
134 baur Bauyrzhan Yessetov 0 0 0 0 2 1
107 sergey-nechaev 4 35 32 3 2 8
97 baltun 0 0 0 3 2 8
127 olegmaisak Oleg Maisak 0 0 0 0 2 0