Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
74 voitd Dimytr Voitenko 21 603 330 13 1 9
78 vyorkin Vasiliy Yorkin 12 399 170 12 0 3
81 sashashakun Alex 20 9266 3109 12 10 14
82 Guryanov-Maksim 15 20649 29700 12 0 34
77 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 16 135 121 12 0 9
79 possesion 21 20206 19104 12 1 13
80 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
85 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 41
86 OlegSilakov Oleg 11 447 191 11 0 1
83 bsv-hub 16 195 109 11 0 5
88 x0xl0ma 18 766 699 11 0 8
84 Alisa-V-H Alisa_Holainen 13 276 10 11 6 2
87 AlmDea 8 582 4 11 0 1
97 bondiano Vasiliy 10 2693 228 10 5 27
96 Morozzzko Igor S. Morozov 48 1154 627 10 0 14
91 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
93 ivanlemeshev Ivan Lemeshev 33 875 246 10 0 0
89 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
95 Yoffic Olga Ioffe 17 566 10678 10 7 10
94 artsiomivanets Artem Ivanec 8 59 22 10 0 0
92 honeydev 13 721 299 10 0 23
99 LubaRo Luba 22 304 98 10 1 7
98 letzabelin Andrew Zabelin 14 1182 1121 10 0 13
90 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 10 2 23
105 seth2810 Roman Gafurov 21 9419 179 9 1 15