Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1126 tsergeytovarov Sergey Popov 1 7 0 1 0 0
1127 stokito Sergey Ponomarev 1 2 0 1 0 0
1128 petrelevich Sergey Petrelevich 2 376 10 2 0 0
1129 sergkot2020 Sergey Novozhilov 2 5 4 2 0 0
1130 EvilMadSquirrel Sergey Minichev 1 237 25 1 0 8
1131 maxsbelt Sergey Makarov 1 27 22 0 0 0
1132 SergeiKuznetsov Sergey Kuznetsov 1 13 11 1 0 0
1133 krivtsov Sergey Krivtsov 27 343 807 18 20 15
1134 madkorney sergey kornienko 1 4 4 0 0 0
1135 SergeyKirintsev Sergey Kirintsev 1 1 33 1 1 1
1136 yigres Sergey Kirillov 2 3 3 2 0 0
1137 zhabinka Sergey Karpuk 580 103400 44586 277 58 216
1138 altvec Sergey Kalistratov 14 320 103 14 3 10
1139 sgaynetdinov Sergey Gaynetdinov 0 0 0 0 0 1
1140 patapiks Sergey G. 3 113 74 3 0 2
1141 GeyseR Sergey Fursov 1 13 11 0 0 0
1142 s-fomenko Sergey Fomenko 1 2 1 1 0 0
1143 choolkov Sergey Chulkov 48 4653 655 1 0 2
1144 SergeyBelokopytnyy Sergey Belokopytnyy 0 0 0 0 0 1
1151 s-s Sergey 6 110 17 3 0 2
1145 ufocoder Sergey 1 1 0 1 0 1
1149 GovindaChandra Sergey 2 2 2 2 0 0
1146 svyborov Sergey 0 0 0 1 0 0
1150 Amanetes Sergey 2 103 46 2 0 6
1147 Rukavichnicov Sergey 2 18 2 2 0 3