Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
102 Erol Erol Fornoles 60 87 3 0 0 0
101 emp7yhead Artyom Kropp 60 15803 1091 27 4 51
105 chrtkv Kirill 59 396 367 56 12 3
103 mitry1974 Dmitry 59 4101 2153 8 0 3
104 teratron-git Sergei Tereshkov 59 5713 401 28 0 1
106 valeriySeregin Valeriy Seregin 58 1687 1273 55 1 2
107 avinal Avinal Kumar 56 291 244 0 0 0
109 Laserroy Pavel 55 1957 254 17 0 14
108 panraman Roman 55 4228 870 0 0 0
111 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12
110 VikkyAblaeva Viktoriya Ablaeva 53 21503 6664 0 0 0
112 pragdave Dave Thomas 52 7677 850 0 0 0
115 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
113 torokmark Márk Török 50 98 10 0 0 0
114 anikinm 50 47867 4965 0 0 0
117 fson Ville Immonen 49 956 470 0 0 0
116 lesovsky Lesovsky Alexey 49 4841 3092 0 0 0
118 Morozzzko Igor S. Morozov 48 1154 627 10 0 14
119 aelaa Shakirov Ilya 48 1255 501 48 0 10
122 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
120 Guryanov-Maksim 48 22587 30191 29 0 48
121 choolkov Sergey Chulkov 48 4653 655 1 0 2
123 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
125 bondiano Vasiliy 46 3896 717 20 5 71
124 jquense Jason Quense 46 9330 8272 0 0 0