Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
141 baur Bauyrzhan Yessetov 0 0 0 0 2 1
120 sergey-nechaev 4 35 32 3 2 8
103 baltun 0 0 0 3 2 8
108 olegmaisak Oleg Maisak 0 0 0 0 2 0
132 philatm Philat 3 192 3 2 2 3
92 ralder Мишин Сергей 197 5614 2923 10 2 68
128 kekby Bulat Gombotsyrenov 0 0 0 0 2 0
137 mkolotovich 5 141 3 4 2 0
95 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
97 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
98 bazilval 0 0 0 0 2 1
142 EvSedov Evgeniy Sedov 17 236 81 8 2 25
101 Psixodelik Nikita Mikhaylov 437 48255 33456 86 2 31
130 Peredery Artyom Peredery 1 1 1 1 2 0
127 pavelbalyakin Pavel Balyakin 2 17349 0 2 2 7
119 funkylen funkylen 2 10 16 3 2 13
111 e90rka Georgy Ratiani 2 4 4 3 2 0
94 Orkevich 0 0 0 0 2 0
104 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
124 polkovnik8976 0 0 0 0 2 0
135 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
109 Yura789 0 0 0 0 2 0
126 Viklm 3 243 154 5 2 2
100 Shamilist Shamil Khalikov 328 41732 5731 3 2 12
93 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 12 2 39