Contributors

Exact match required for this field
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
102 moklidia Lidia 24 2030 154 15 0 5
103 ShafigullinIK 15 1073 301 15 1 1
99 elisad5791 18 4296 2074 15 1 10
107 altvec Sergey Kalistratov 14 320 103 14 3 10
106 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 24 187 155 14 8 11
104 swimmwatch Dmitry Vasilev 468 90581 3779 14 0 8
105 TanyFV 25 608 411 14 0 0
111 lex111 Alexey Pyltsyn 76 4724 3771 13 0 6
108 alexxis Alexey Starikov 9 13 13 13 1 3
109 k1s Aleksandr Dmitriev 1 6 1 13 0 0
114 possesion 21 20206 19104 13 1 13
113 voitd Dimytr Voitenko 21 603 330 13 1 9
115 viktorkasap Viktor Kasap 8 87 77 13 2 8
110 Alisa-V-H Alisa_Holainen 13 276 10 13 12 8
112 antonDedyaev Anton Dedyaev 28 751 207 13 0 38
116 nicha3381 Nika Filimonova 13 268 199 13 0 19
117 sidnnov sidnnov 364 14279 7666 13 0 5
120 vyorkin Vasiliy Yorkin 12 399 170 12 0 3
119 sashashakun Alex 20 9266 3109 12 10 14
118 tysky Dmitry Tysky 22 3863 3592 12 1 6
122 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 16 135 121 12 0 9
121 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
131 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 42
123 OlegSilakov Oleg 11 447 191 11 0 1
124 AnastasiaKv Anastasia 26 419 446 11 0 35