Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
126 ralder Мишин Сергей 140 1415 2656 7 1 18
127 ava239 Dmitry Oliferchuk 23 1365 1198 9 1 7
128 aelaa Shakirov Ilya 48 1255 501 48 0 10
129 rkozlov95 72 1249 874 35 0 23
130 leo Leo Lamprecht 14 1248 1306 0 0 0
131 Vyacheslav-Lapin Vyacheslav 24 1200 141 7 0 0
132 letzabelin Andrew Zabelin 14 1182 1121 10 0 13
133 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
134 hellion86 9 1160 86 3 0 9
135 Morozzzko Igor S. Morozov 48 1154 627 10 0 14
136 ysemenyuk 11 1154 652 0 0 4
137 mnogom Konstantin Freidlin 5 1147 100 2 0 5
138 rashmi-rathi 22 1137 127 0 0 0
139 cltweedie Chris Tweedie 85 1093 317 0 0 0
140 richpeach-bot 32 1092 2160 4 0 0
141 ShafigullinIK 15 1073 301 15 1 1
142 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
143 grigori-gru Grigori 18 1024 427 5 11 75
144 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
145 Asya-Kamaeva Asya Zaporozhets (Kamaeva) 3 1000 200 2 0 7
146 AABur Alexander 24 980 858 24 6 22
147 felixcatto Kositsky Alexandr 1 960 237 2 0 3
148 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
149 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 28 910 156 24 1 73
150 Abbath 39 894 221 4 1 1