Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
176 swimmwatch Dmitry Vasilev 468 90581 3779 14 0 8
187 NikitaNaumenko Nikita Naumenko 206 9894 3246 90 0 8
180 RottingHorse Сергей Миничев 1 237 25 1 0 8
185 Anderleht Artem Donchenko 17 1024 755 4 0 8
179 x0xl0ma 18 766 699 11 0 8
186 MikRyam Mikhail Ryamov 5 206 4 3 0 8
181 InfluxOW Nikita 2 123 33 3 1 8
188 Asya-Kamaeva Asya Zaporozhets (Kamaeva) 4 1276 255 4 0 8
190 niyak93rus niyak93rus 15 29649 29360 3 0 8
173 kasapvictor Victor Kasap 8 87 77 13 2 8
183 abarmenkov Andrey Barmenkov 8 10642 10392 4 0 8
175 kaamosdao 24 229 108 7 2 8
177 IgorGakhov Igor Gakhov 3 42 30 5 1 8
189 Germankhz 16 544 6 7 18 8
178 EEMinch 0 0 0 0 3 8
197 ola-9 Olga 22 29527 38333 9 0 7
198 evdokimoww Alexey Evdokimov 0 0 0 3 1 7
195 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
196 ava239 Dmitry Oliferchuk 23 1365 1198 9 1 7
192 TurtleOld Alexander Pavlov 1 133 87 2 0 7
210 LubaRo Luba 22 304 98 10 1 7
208 d3mash Demid Kashirin 7 80 15 4 1 7
199 pavelbalyakin Pavel Balyakin 2 17349 0 2 2 7
206 ilnarkz Ilnar 13 520 407 3 0 7
202 sleepy-corpse Rodion Svinukhov 7 94 47 6 0 7