Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 antonkrupin Anton Krupin 2349 264551 58459 7 1 24
2 burenkov-anton Anton Burenkov 1301 31256 4931 786 40 42
3 igrishaev Ivan Grishaev 1109 108612 13976 0 0 0
4 fey fey 1083 168850 73112 407 290 1146
5 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 926 439605 71021 97 6 242
6 vtm9 Vitaly 885 120619 91363 154 187 473
7 DzmitrySha Dzmitry 868 70922 102370 5 0 6
8 solar05 Artem Solomatin 746 18648 32666 541 67 91
9 amshkv Andrey 661 20971 10498 74 38 580
10 gaearon dan 654 16389 10710 0 0 0
11 ashikov Roman Ashikov 592 253044 121325 157 23 369
12 zhabinka Sergey Karpuk 580 103400 44586 277 58 217
13 grozwalker Andrey Groza 499 50710 46592 39 7 257
14 swimmwatch Dmitry Vasilev 468 90581 3779 14 0 8
15 ReDBrother Dmitriy Bataev 464 29699 9464 77 32 198
16 RobertDober Robert Dober 454 36659 29211 0 0 0
17 Psixodelik Nikita Mikhaylov 427 47321 21536 84 2 29
18 yzh44yzh Yuri Zhloba 390 37188 14680 19 0 5
19 dyuvzhenko Denis Iuvzhenko 384 49015 22192 0 0 0
20 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 383 56753 26737 134 21 68
21 MarfaNikitina Marfa Nikitina 371 2320753 1509859 1 0 3
22 rinat-lucky Rinat Kamalitdinov 369 288996 58173 10 2 12
23 dilame Dmitry 367 150475 90435 0 0 0
24 ssssank Alex 364 9682 2952 102 0 50
25 Tragoedie Evgeniya Golish 358 19475 3909 2 1 3