Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 116 11723 6445 64 7 43
27 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
28 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
29 igor-i Igor Inkovskiy 90 25218 12642 23 0 13
30 sgmdlt 82 3113 852 44 1 17
31 JanaVPetrova Yana Petrova 78 785 328 6 2 17
32 gnuns gabriel nunes 75 115965 111071 0 0 0
33 ralder Мишин Сергей 73 928 2337 6 1 16
34 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 1 103
35 rkozlov95 72 1249 874 35 0 23
36 mitry1974 Dmitry 59 4101 2153 8 0 3
37 valeriySeregin Valeriy Seregin 58 1687 1273 55 1 2
38 Laserroy Pavel 55 1957 254 17 0 14
39 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12
40 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
41 LarendsD 49 3965 788 7 1 8
43 Morozzzko Igor S. Morozov 48 1154 627 10 0 14
42 aelaa Shakirov Ilya 48 1255 501 48 0 10
44 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
46 kirill-chertkov Kirill 47 210 225 46 12 3
45 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
47 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
48 glagius Eldar Babaev 43 11762 506 8 18 36
50 tfredrich Todd Fredrich 41 2289 385 0 0 0
49 ProsWeb Konstantin 41 102 94 35 0 0