Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 Nerixyz nerix 167 178841 135270 0 0 0
52 Malcom1986 Maksim Litvinov 162 3032 3884 183 2 81
53 semyonsurkov Semyon Surkov 158 12454 666 0 0 5
54 DamirSvrtan Damir Svrtan 152 4579 1685 0 0 0
55 zzet Andrew Kumanyaev 151 5203 2628 15 7 40
56 pylakey 147 111054 34971 0 0 0
57 iansu Ian Sutherland 143 19360 16855 0 0 0
58 MacNoob 142 5100 691 0 0 0
59 XhmikosR 140 46359 50374 0 0 0
60 NatalieKonstantinova 130 2314 1481 53 35 13
61 astynax Aleksei Pirogov 129 12670 1693 24 9 273
62 jougene Eugene Sinitsyn 127 10157 8136 14 26 208
63 prio65 126 1844 365 119 34 15
64 andrew-walker91 Andrey Gulyaykin 123 10191 557 8 1 5
65 antlu Anton 120 9363 4872 63 4 152
66 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 118 42350 2163 96 0 181
67 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 116 11723 6445 64 7 43
68 abhisheknaiidu Abhishek Naidu 115 416 203 0 0 0
69 rauchg Guillermo Rauch 112 3496 242 0 0 0
70 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
71 faciledictu Dmitry Zhigulin 108 29388 4176 5 0 4
72 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
73 ya-pekatoros Yaroslav Pekatoros 103 78739 1161 0 2 3
74 ashleydw Ashley White 102 10321 5218 0 0 0
75 ThirVondukr Doctor 101 7173 1797 0 0 0