Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
52 seth2810 Roman Gafurov 39 28035 3735 16 7 94
51 Abbath 39 894 221 4 1 1
53 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
54 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
55 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
57 peacelovecookies 38 163 51 43 1 0
56 nunsez Alexander Mandrikov 38 415 259 17 1 7
58 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
59 b0noI Viacheslav Kovalevskyi 34 56 56 0 0 0
60 nastasja83 34 205 55 6 1 13
62 yzh44yzh Yuri Zhloba 33 2269 531 19 0 5
61 ivanlemeshev Ivan Lemeshev 33 875 246 10 0 0
64 nesteruk Dmitri Nesteruk 32 18209 9197 0 0 2
65 AlexP11223 32 390 1113 21 0 6
63 tre3p tr33p 32 2762 975 8 1 13
66 zxvfc Valentin 30 1988 1291 8 3 9
67 skhrv Ruslan Sukharev 28 11691 436 21 1 27
68 krivtsov Sergey Krivtsov 27 343 807 18 20 15
71 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
70 jurassic-period Yurii Sydarskii 26 114 54 19 0 18
69 leteli 26 42169 12080 4 0 5
75 MunGell Shmavon Gazanchyan 25 10428 229 3 1 1
72 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
73 TanyFV 25 608 411 14 0 0
74 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6