Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
25 MAGLeb Maksimov Gleb 5 122 62 1 9 13
32 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
33 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 23 184 150 14 8 11
28 sollerias 6 17 17 7 8 23
31 irkinwork 4 278 161 7 8 11
30 kacetal Artem 37 5190 2872 33 8 173
29 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
36 zzet Andrew Kumanyaev 151 5203 2628 15 7 40
38 seth2810 Roman Gafurov 43 28075 3784 16 7 94
35 grozwalker Andrey Groza 468 43860 42367 39 7 184
34 Yoffic Olga Ioffe 17 566 10678 10 7 10
37 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 116 11723 6445 64 7 43
39 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 42
42 zulkris 1 12 7 2 6 2
40 AABur Alexander 24 980 858 24 6 22
41 Alisa-V-H Alisa_Holainen 13 276 10 11 6 2
45 bondiano Vasiliy 36 3738 632 20 5 34
43 dpetrouk Dmitry Petrouk 6 6 6 6 5 3
44 AlexandrKoliukh Alexandr Koliukh 3 107 46 6 5 9
50 andrejs82git 0 0 0 0 4 2
48 antlu Anton 120 9363 4872 63 4 150
47 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 4 20
51 kalapyha 1 30 0 5 4 3
49 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12