Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
25 sollerias 6 17 17 7 8 23
27 irkinwork 4 278 161 7 8 11
29 kacetal Artem 22 3257 1362 32 8 117
23 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
33 zzet Andrew Kumanyaev 151 5203 2628 15 7 40
32 grozwalker Andrey Groza 374 12833 12150 38 7 115
30 Yoffic Olga Ioffe 17 566 10678 10 7 10
34 MAGLeb Maksimov Gleb 0 0 0 1 7 8
31 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 116 11723 6445 64 7 43
37 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 41
35 zulkris 1 12 7 2 6 2
38 AABur Alexander 23 971 853 23 6 21
36 Alisa-V-H Alisa_Holainen 13 276 10 11 6 2
41 bondiano Vasiliy 10 2693 228 10 5 27
40 dpetrouk Dmitry Petrouk 5 5 5 5 5 3
39 AlexandrKoliukh Alexandr Koliukh 3 107 46 6 5 9
42 andrejs82git 0 0 0 0 4 2
43 antlu Anton 120 9363 4872 63 4 126
46 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 4 20
44 kalapyha 1 30 0 5 4 3
45 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12
47 Valentyn-Lyaskovskiy Valentyn 0 0 0 0 4 0
51 ashikov Roman Ashikov 478 230561 85823 128 3 114
55 altvec Sergey Kalistratov 14 320 103 14 3 10
60 puku Ivan Liauchuk 2 10 7 3 3 11