Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
46 Valentyn-Lyaskovskiy Valentyn 0 0 0 0 4 0
52 kaziamov Ilia Kaziamov 0 0 0 0 4 2
62 altvec Sergey Kalistratov 14 320 103 14 3 10
57 puku Ivan Liauchuk 2 10 7 3 3 11
61 dosbol Dosbol 5 96 5 6 3 1
63 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
56 amd-9 17 7286 79 12 3 18
67 zharinovkv 1 1 2 1 3 1
59 leksuss Andrey Alekseev 2 693 430 1 3 9
68 maximtop Maxim Topciu 4 5 4 4 3 1
66 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
65 zxvfc Valentin 30 1988 1291 8 3 9
53 alXmas 16 347 168 7 3 14
58 enmalafeev Evgeny Malafeev 22 554 180 8 3 19
64 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
55 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
54 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 14 48 38 4 3 12
60 isbushcar 1 1 1 1 3 0
100 tonsky Nikita Prokopov 0 0 0 0 2 0
93 Voral Alexander Vorobyev 0 0 0 0 2 0
72 dyatlov Vitaly Dyatlov 0 0 0 0 2 1
86 Semigradsky Dmitry Semigradsky 0 0 0 0 2 3
80 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
106 binakot Ivan Muratov 1 4 0 1 2 2
78 tolyod anatoliy.poloz 11 5411 13364 9 2 26