Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
55 bondiano Vasiliy 86 7032 2403 21 5 84
54 dpetrouk Dmitry Petrouk 6 6 6 6 5 3
51 AlexandrKoliukh Alexandr Koliukh 4 111 48 7 5 9
53 Marria22 0 0 0 0 5 11
52 AllIzm 0 0 0 6 5 9
66 andrejs82git 0 0 0 0 4 2
56 emp7yhead Artyom Kropp 79 16162 1276 37 4 107
61 antlu Anton 120 9363 4872 63 4 152
65 v1valasvegan Victor Zhuravlev 36 875 685 26 4 29
62 kalapyha 1 30 0 5 4 3
57 Abra19 Elena Abrarova 4 195 103 5 4 6
59 alex-ismailov Alexander 53 4748 73984 8 4 12
58 Valentyn-Lyaskovskiy Valentyn 0 0 0 0 4 0
63 evgeniyworkbel Evgeniy Samuta 6 61 51 2 4 11
64 den1523 denis 0 0 0 1 4 4
60 Fessan 0 0 0 1 4 2
72 altvec Sergey Kalistratov 14 320 103 14 3 10
79 puku Ivan Liauchuk 2 10 7 3 3 11
76 dosbol Dosbol 5 96 5 6 3 1
89 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 39 1035 700 36 3 9
90 amd-9 17 7286 79 14 3 25
73 zharinovkv 1 1 2 1 3 1
83 maximtop Maxim Topciu 4 5 4 4 3 1
87 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
88 zxvfc Valentin 30 1988 1291 8 3 9