Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
53 dosbol Dosbol 5 96 5 6 3 1
57 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 38 1035 699 36 3 9
62 amd-9 13 7193 44 8 3 11
59 zharinovkv 1 1 2 1 3 1
50 leksuss Andrey Alekseev 2 693 430 1 3 9
48 maximtop Maxim Topciu 4 5 4 4 3 1
58 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
52 zxvfc Valentin 30 1988 1291 8 3 9
54 alXmas 16 347 168 7 3 14
56 enmalafeev Evgeny Malafeev 22 554 180 8 3 19
49 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
63 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
61 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 14 48 38 4 3 12
96 tonsky Nikita Prokopov 0 0 0 0 2 0
90 Voral Alexander Vorobyev 0 0 0 0 2 0
86 dyatlov Vitaly Dyatlov 0 0 0 0 2 1
83 Semigradsky Dmitry Semigradsky 0 0 0 0 2 3
82 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
65 binakot Ivan Muratov 1 4 0 1 2 2
93 tolyod anatoliy.poloz 11 5411 13364 9 2 26
81 darigaaz 0 0 0 0 2 0
92 JanaVPetrova Yana Petrova 78 785 328 6 2 17
73 baur Bauyrzhan Yessetov 0 0 0 0 2 1
94 sergey-nechaev 4 35 32 3 2 8
87 baltun 0 0 0 3 2 8