Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
67 alXmas 16 347 168 7 3 14
86 enmalafeev Evgeny Malafeev 22 554 180 8 3 19
75 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
71 kontok 0 0 0 0 3 1
85 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
82 FallenStarrr Vlad 0 0 0 0 3 0
84 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 14 48 38 4 3 12
77 isbushcar 1 1 1 1 3 0
81 maddbuzz Andrey Anisimov 223 112896 18893 10 3 10
78 Anel1608 0 0 0 3 3 5
80 Salivya Yanina Shashkina 0 0 0 0 3 7
68 sonnungr 0 0 0 3 3 3
69 EEMinch 0 0 0 0 3 8
74 Its-Kate 0 0 0 0 3 1
70 Ser1983gey 0 0 0 0 3 0
93 tonsky Nikita Prokopov 0 0 0 0 2 0
103 Voral Alexander Vorobyev 0 0 0 0 2 0
122 dyatlov Vitaly Dyatlov 0 0 0 0 2 1
120 Semigradsky Dmitry Semigradsky 0 0 0 0 2 3
141 thepry Eugene Zvyagintsev 26 1542 401 10 2 9
135 binakot Ivan Muratov 1 4 0 1 2 2
99 tolyod anatoliy.poloz 11 5411 13364 9 2 26
108 darigaaz 0 0 0 0 2 0
133 JanaVPetrova Yana Petrova 78 785 328 6 2 17
111 baur Bauyrzhan Yessetov 0 0 0 0 2 1