Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
88 philatm Philat 3 192 3 2 2 3
67 kekby Bulat Gombotsyrenov 0 0 0 0 2 0
85 emp7yhead Artyom Kropp 6 532 494 6 2 9
97 mkolotovich 5 141 3 4 2 0
64 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
80 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
84 Psixodelik Nikita Mikhaylov 399 38733 19475 78 2 17
66 Peredery Artyom Peredery 1 1 1 1 2 0
79 pavelbalyakin Pavel Balyakin 2 17349 0 2 2 7
78 funkylen funkylen 2 10 16 3 2 13
95 e90rka Georgy Ratiani 2 4 4 3 2 0
91 Malcom1986 Maksim Litvinov 157 2778 3875 168 2 42
69 Orkevich 0 0 0 0 2 0
72 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
77 polkovnik8976 0 0 0 0 2 0
70 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
75 Viklm 3 243 154 5 2 2
89 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 10 2 23
76 VaFed 0 0 0 0 2 1
71 Nesaq NesaQ 6 10435 1401 4 2 7
74 Exorzistin 0 0 0 0 2 0
68 MDViktor Viktor 0 0 0 1 2 1
205 aminin Anton Minin 0 0 0 0 1 3
297 prozion Denis Shirshov 0 0 0 0 1 1
277 konfuji 0 0 0 0 1 0