Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
76 darigaaz 0 0 0 0 2 0
75 JanaVPetrova Yana Petrova 78 785 328 6 2 17
103 baur Bauyrzhan Yessetov 0 0 0 0 2 1
90 sergey-nechaev 4 35 32 3 2 8
91 baltun 0 0 0 3 2 8
109 olegmaisak Oleg Maisak 0 0 0 0 2 0
73 philatm Philat 3 192 3 2 2 3
104 kekby Bulat Gombotsyrenov 0 0 0 0 2 0
89 emp7yhead Artyom Kropp 38 5449 664 14 2 23
83 mkolotovich 5 141 3 4 2 0
98 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
101 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
95 bazilval 0 0 0 0 2 1
88 Psixodelik Nikita Mikhaylov 412 39403 19561 84 2 27
107 Peredery Artyom Peredery 1 1 1 1 2 0
77 pavelbalyakin Pavel Balyakin 2 17349 0 2 2 7
69 funkylen funkylen 2 10 16 3 2 13
110 e90rka Georgy Ratiani 2 4 4 3 2 0
74 Malcom1986 Maksim Litvinov 162 3032 3884 179 2 81
105 Orkevich 0 0 0 0 2 0
81 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
96 polkovnik8976 0 0 0 0 2 0
102 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
82 Yura789 0 0 0 0 2 0
97 Viklm 3 243 154 5 2 2