Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
102 sergey-nechaev 4 35 32 3 2 8
95 baltun 0 0 0 3 2 8
127 olegmaisak Oleg Maisak 0 0 0 0 2 0
98 philatm Philat 3 192 3 2 2 3
109 ralder Мишин Сергей 197 5614 2923 10 2 68
103 kekby Bulat Gombotsyrenov 0 0 0 0 2 0
108 mkolotovich 5 141 3 4 2 0
96 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
125 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
131 bazilval 0 0 0 0 2 1
92 EvSedov Evgeniy Sedov 17 236 81 8 2 25
99 Psixodelik Nikita Mikhaylov 436 47551 33456 86 2 29
100 Peredery Artyom Peredery 1 1 1 1 2 0
133 pavelbalyakin Pavel Balyakin 2 17349 0 2 2 7
114 funkylen funkylen 2 10 16 3 2 13
104 e90rka Georgy Ratiani 2 4 4 3 2 0
140 Malcom1986 Maksim Litvinov 163 3034 3886 185 2 90
128 Orkevich 0 0 0 0 2 0
129 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
141 polkovnik8976 0 0 0 0 2 0
107 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
143 Yura789 0 0 0 0 2 0
142 Viklm 3 243 154 5 2 2
91 Shamilist Shamil Khalikov 0 0 0 1 2 12
106 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 12 2 39