Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 antlu Anton 120 9363 4872 63 4 152
27 chrtkv Kirill 60 403 374 57 12 3
28 valeriySeregin Valeriy Seregin 58 1687 1273 55 1 2
29 NatalieKonstantinova 132 2319 1486 55 35 18
30 Guryanov-Maksim 79 23426 30532 53 0 61
31 AslanAV Aslan Autlev 83 3546 1628 49 0 36
33 aelaa Shakirov Ilya 49 1256 501 48 0 10
32 sgmdlt 101 3566 1945 48 1 34
34 peacelovecookies 38 163 51 43 1 0
35 MityaDementiy MityaDem 47 2104 723 42 8 28
36 grozwalker Andrey Groza 522 53888 49504 40 7 305
38 morphizm Vasiliy 104 34578 1550 38 2 39
37 2KO1 Kirill 334 8374 4657 38 21 64
39 emp7yhead Artyom Kropp 75 16030 1177 37 4 107
40 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 39 1035 700 36 3 9
41 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
42 ProsWeb Konstantin 41 102 94 35 0 0
43 rkozlov95 72 1249 874 35 0 23
44 kacetal Artem 63 6557 4582 33 10 222
45 forPelevin Vlad Gukasov 20 4020 229 31 0 22
46 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 1 103
47 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
48 teratron-git Sergei Tereshkov 59 5713 401 28 0 1
49 VadimFilimonov Vadim Filimonov 26 86 68 27 0 0
50 v1valasvegan Victor Zhuravlev 36 875 685 26 4 29