Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
52 astynax Aleksei Pirogov 129 12670 1693 24 9 273
53 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
54 AABur Alexander 24 980 858 24 6 22
55 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
56 igor-i Igor Inkovskiy 90 25218 12642 23 0 13
57 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 1 0
58 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
59 snyk-bot Snyk bot 4 13554 11797 22 0 0
62 bondiano Vasiliy 86 7032 2403 21 5 84
63 AlexP11223 32 390 1113 21 0 6
64 skhrv Ruslan Sukharev 28 11691 436 21 1 27
61 DemetriusStorm Demetrius Storm 21 22 31 21 1 1
60 LarendsD 73 10377 1351 21 1 24
69 yzh44yzh Yuri Zhloba 390 37188 14680 19 0 5
67 krivtsov Sergey Krivtsov 28 344 808 19 20 15
65 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 20 34 34 19 0 2
68 CosVVeLL CosWeLL 19 48 48 19 0 0
66 jurassic-period Yurii Sydarskii 26 114 54 19 0 18
70 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
73 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
74 GPopov9 18 106 33 18 0 6
71 valerr 11 1876 447 18 0 1
72 evemrzv 20 1648 194 18 0 25
76 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19