Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
51 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 108 5212 316 24 2 2
50 AABur Alexander 24 980 858 24 6 22
53 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
54 igor-i Igor Inkovskiy 90 25218 12642 23 0 13
56 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 1 0
55 mishchenkoandrey 23 29 26 23 3 0
57 AlexP11223 32 390 1113 21 0 6
59 skhrv Ruslan Sukharev 28 11691 436 21 1 27
58 DemetriusStorm Demetrius Storm 21 22 31 21 1 1
60 bondiano Vasiliy 46 3896 717 20 5 71
62 yzh44yzh Yuri Zhloba 390 37188 14680 19 0 5
64 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 20 34 34 19 0 2
65 snyk-bot Snyk bot 4 13554 11797 19 0 0
61 CosVVeLL CosWeLL 19 48 48 19 0 0
63 jurassic-period Yurii Sydarskii 26 114 54 19 0 18
70 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
72 krivtsov Sergey Krivtsov 27 343 807 18 20 15
71 Surtt Alexander Sergeev 48 63243 26944 18 3 34
69 GPopov9 18 106 33 18 0 6
66 valerr 11 1876 447 18 0 1
68 LarendsD 66 5718 1234 18 1 19
67 evemrzv 20 1648 194 18 0 25
74 geozhur Georgij Zsuravljov 35 911 170 17 3 19
75 Laserroy Pavel 55 1957 254 17 0 14
73 nunsez Alexander Mandrikov 38 415 259 17 1 7