Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
134 BrainKicker 10 13 13 10 0 0
126 Tabarzin rustam 73 82585 2251 10 0 0
131 letzabelin Andrew Zabelin 14 1182 1121 10 0 13
122 pershin-daniil Daniil Pershin 18 1691 1696 10 0 16
133 rinat-lucky Rinat Kamalitdinov 369 288996 58173 10 2 12
119 liz4chernyshova 2 17 10 10 0 1
123 Nesaq NesaQ 9 10921 1450 10 2 10
132 maddbuzz Andrey Anisimov 223 112896 18893 10 3 10
128 andrew-walker91 Andrey Gulyaykin 124 10198 557 10 1 6
138 TyVik Viktor Tyshchenko 11 231 8 9 0 8
143 SmetDenis Denis Smetannikov 1 1 1 9 0 0
150 tolyod anatoliy.poloz 11 5411 13364 9 2 26
140 mikhkonkov Konkov Mihail 9 291 162 9 0 0
151 ola-9 Olga 22 29527 38333 9 0 7
148 konstsem Konstantin Semenov 15 3739 3394 9 0 1
141 ava239 Dmitry Oliferchuk 23 1365 1198 9 1 7
142 neihaoo neihaoo 10 280 161 9 0 11
135 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
139 rexemtoxa Anton Rehemäe 12 285 269 9 1 5
147 SmartRW Roman Makarov 7 5433 5661 9 0 0
137 Oliverity 6 102 55 9 0 11
145 Sverxsro4nik Дмитрий Волченко 17 1479 885 9 0 17
136 askorutin26 Artem Elgadzhiev 16 982 244 9 0 54
149 ex-oblivione 9 13 13 9 0 2
144 Takaiva Alexandr Sdobnikov 98 3051 1085 9 1 15