Contributors

for the past month
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 fey fey 20 4775 5945 5 0 58
27 forPelevin Vlad Gukasov 0 0 0 0 0 5
28 grozwalker Andrey Groza 44 24119 3544 0 0 19
29 Guryanov-Maksim 4 18 12 4 0 1
30 hawkprimarch Daniil 0 0 0 0 0 2
31 ilnarkz Ilnar 0 0 0 0 0 1
32 imamatory Vadim Safonov 0 0 0 0 0 4
33 IvanVyargizov Ivan Vyargizov 0 0 0 0 0 1
34 IxxyDev 0 0 0 0 0 1
35 jprestor 3 47 9 1 0 3
36 kacetal Artem 0 0 0 0 0 11
37 kasapvictor Victor Kasap 5 7 5 7 1 4
38 kazyamov Ilia Kaziamov 0 0 0 0 2 1
39 kirillmarkeyev Kirill Markeyev 1 14 21 0 0 2
40 konclave Ivan Vasilev 0 0 0 1 0 0
41 kubasovp Peter Kubasov 1 2 2 1 0 0
42 Kvas1988 Shohin Aleksander 0 0 0 1 0 7
43 LarendsD 41 3132 492 5 1 7
44 LikerK Kirill 0 0 0 0 0 2
45 lofty777 1 1 1 2 0 0
46 MAGLeb Maksimov Gleb 0 0 0 0 0 1
47 Malcom1986 Maksim Litvinov 0 0 0 3 0 4
48 MaxVilson Max 1 1 1 1 0 0
49 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 9 1256 1149 1 0 2
50 MONDAYMIND Anna Steksova 3 43 33 4 0 4