Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AslanAV Aslan Autlev 56 90 87 44 0 7
4 fey fey 26 211506 79533 2 3 61
2 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 26 429 297 24 0 15
3 Alex-luov 26 390 215 5 0 0
5 solar05 Artem Solomatin 16 527 419 10 0 0
6 AnastasiaKv Anastasia 13 157 149 6 0 17
8 vtm9 Vitaly 12 3715 5167 0 0 0
9 Guryanov-Maksim 12 390 81 10 0 12
7 sseezov 12 125 68 8 0 2
10 emp7yhead Artyom Kropp 11 75 75 4 0 19
11 bondiano Vasiliy 10 447 139 1 0 10
12 tysky Dmitry Tysky 10 1175 1031 2 0 2
14 dzencot Ivan Gagarinov 9 89071 89144 0 0 10
13 sgmdlt 9 9 10 2 0 3
15 ralder Мишин Сергей 8 127 131 0 0 0
17 sirflyingv sirflyingv 7 9 3 0 0 0
16 EvSedov Evgeniy Sedov 7 72 16 3 1 18
19 kacetal Artem 6 1074 1410 0 0 0
18 borizi 6 31 56 0 2 5
20 movmovbaby 5 6 9 1 0 0
21 ssssank Aleksandr Litvinov 4 5 3 1 1 20
22 vasilysmolin VasilySmolin 4 962 929 2 0 5
25 allagru 3 10 10 2 0 1
24 philologistIsCodingHere Arina 3 5 6 1 0 1
23 DmitriiGoltsov Dmitrii Goltsov 3 32 8 2 0 3