Contributors for month

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 DREU007 Denis Bolshakov 37 2575 59946 0 0 0
2 zapupenec Ramazanov Vitalii 21 4033 1939 0 0 0
3 danila-shirkov 10 3485 945 2 0 3
4 melnikowww Vladimir Melnikov 6 925 469 0 0 0
5 anastasiatranslator 45 228 227 0 0 0
6 WhiteD1 Dmitrii Tameev 45 653 83 0 0 0
7 dmitriy-ga 1 99 32 0 0 0
8 solar05 Artem Solomatin 15 1764 14 15 0 0
9 sgmdlt 3 10 8 0 0 0
10 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 2 7 6 0 0 0
12 ajib6ept Альберт 2 22 3 0 0 0
11 hexlet-cli 3 3126 3 0 0 0
13 RomaSub Roma 1 1 2 1 0 0
14 ola-9 Olga 1 1 1 1 0 2
15 asenka0301 Anastasia Simonova 1 1 1 0 0 0
19 fey fey 0 0 0 1 0 0
17 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 1
16 richpeach-bot 1 1 0 0 0 0
18 zluuba Lyubov Nikitina 14 603 0 0 0 0