Contributors

for the past month
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Yura789 0 0 0 0 2 0
2 Wenn911 Rostislav Kuznetsov 1 6 0 2 0 4
3 warpedrhubarb Maksim S 1 1 1 1 0 1
4 vtm9 Vitaly 24 421 379 0 0 35
5 vladimirshefer Vladimir Shefer 2 2 2 1 0 1
6 vasilysmolin VasilySmolin 11 100 107 1 0 15
7 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 12 12 1 0 0
8 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 2 209 21 4 0 6
9 Tsogoeva Tatiana 6 64 18 5 0 11
10 TimurDavlet Timur D. 4 51 27 2 0 7
11 Sverxsro4nik Дмитрий Волченко 2 605 741 4 0 2
12 strelchonokan Anastasiya Strelchonok 21 175 45 7 0 3
13 ssssank Alex 14 1811 17 3 0 13
14 sonchig271 Sonya 1 1 1 1 0 0
15 solar05 Artem Solomatin 17 99 24989 18 2 5
16 SKITLZ Oleg Ivinskiy 1 1 1 1 0 0
17 shempton 1 1 0 1 0 0
18 Shamilist Shamil Khalikov 0 0 0 0 0 1
19 sgmdlt 9 337 610 2 0 0
20 severgun Sergey Vergun 0 0 0 0 1 0
21 seth2810 Roman Gafurov 0 0 0 4 0 46
22 semyonsurkov Semyon Surkov 0 0 0 0 0 5
23 sch0nik 0 0 0 0 0 2
24 SaltyFingers 0 0 0 0 0 2
25 rinat-lucky Rinat 0 0 0 0 0 1