Contributors

for the past month
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 0 0 0 0 0 1
2 vtm9 Vitaly 0 0 0 15 0 0
3 Vkube 2 9 0 3 0 0
4 Vasily37 Vasily Vassiliev 1 160 0 1 0 0
5 TurtleOld Alexander Pavlov 0 0 0 1 0 4
6 thepry Eugene Zvyagintsev 0 0 0 1 0 0
7 TealFoxPro TealFox 3 4 4 3 0 0
8 Sverxsro4nik Дмитрий Волченко 0 0 0 0 0 1
9 sunchea Alexander 1 1 1 2 0 0
10 ssssank Alex 38 225 182 27 0 0
11 solar05 Artem Solomatin 8 143 46 5 0 1
12 shtag Vasyl Kanishchev 1 1 1 1 0 0
13 sergkot2020 Sergey Novozhilov 1 1 0 1 0 0
14 saymon-says Semen Serdyukov 1 375 12 4 0 15
15 SamIvan-ark 1 1 1 1 0 0
16 sad-neil 0 0 0 1 0 0
17 RVladislavv 1 1 1 0 0 0
18 richpeach-bot 3 75 75 0 0 0
19 Qlik-Nick Nick Khapatniukovskyi 2 2 2 0 0 0
20 Psixodelik Nikita Mikhaylov 7 15 11 1 0 1
21 olegusabitovu 1 34 45 1 0 0
22 Nothingunknownn 1 1 0 1 0 0
23 NatalieKonstantinova 43 1049 739 14 0 1
24 mnmlsniper sniper 1 1 1 1 0 0
25 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 8 1712 293 8 0 64