Contributors

for the past month
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 ssssank Alex 38 225 182 27 0 0
2 sunchea Alexander 1 1 1 2 0 0
3 TurtleOld Alexander Pavlov 0 0 0 1 0 4
4 amshkv Andrey 26 50 40 1 1 1
5 grozwalker Andrey Groza 18 714 861 1 0 0
6 antlu Anton 0 0 0 0 0 13
7 burenkov-anton Anton Burenkov 3 3 4 3 0 0
8 kacetal Artem 0 0 0 0 3 40
9 solar05 Artem Solomatin 8 143 46 5 0 1
10 denis-gavrilenko0910 Denis Gavrilenko 1 1 1 1 0 0
11 kamaelix Dmitry Emelyanchenko 1 1 1 1 0 0
12 DimaKabanov Dmitry Kabanov 2 9 3 1 0 3
13 thepry Eugene Zvyagintsev 0 0 0 1 0 0
14 enmalafeev Evgeny Malafeev 1 1 0 1 0 0
15 fey fey 4 8 3 0 8 14
16 dzencot Ivan Gagarinov 1 2 2 0 0 0
17 meco-coder Ivan Markov 2 28 56 1 0 1
18 kirill-chertkov Kirill 2 2 2 2 0 0
19 Malcom1986 Maksim Litvinov 2 15 6 4 1 3
20 Qlik-Nick Nick Khapatniukovskyi 2 2 2 0 0 0
21 Psixodelik Nikita Mikhaylov 7 15 11 1 0 1
22 ashikov Roman Ashikov 23 62100 15951 1 0 5
23 meloshnikov Roman Meloshnikov 6 26 16 6 1 1
24 saymon-says Semen Serdyukov 1 375 12 4 0 15
25 EvilMadSquirrel Sergey Minichev 1 237 25 0 0 5