Pull requests

# Title Repository URL Creation date Status
1 10. Operator precedence en translation hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/558 17.03.2022 12:20 Closed
2 19 What is a variable hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/570 21.03.2022 17:08 Closed
3 2.3 Composition of operations en translation hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/553 15.03.2022 15:17 Closed
4 63 while loop en trans hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/560 18.03.2022 14:25 Closed
5 64 Data aggregation (number) en trans hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/563 21.03.2022 10:25 Closed
6 65 Data aggregation (strings) en trans hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/564 21.03.2022 10:58 Closed
7 67-Conditions-inside-loops hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/567 21.03.2022 13:41 Closed
8 68 Building strings with loops hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/568 21.03.2022 15:31 Closed
9 69-syntactic-sugar hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/569 21.03.2022 16:07 Closed
10 add description hexlet-basics/exercises-html https://github.com/hexlet-basics/exercises-html/pull/138 14.04.2022 15:46 Closed
11 Conditionals hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/590 25.03.2022 14:28 Closed
12 edit data types and properties module hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/601 29.03.2022 18:57 Closed
13 edit eng v hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/656 14.06.2022 09:23 Closed
15 edit eng version hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/654 10.06.2022 16:54 Closed
14 edit eng version hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/653 08.06.2022 15:06 Closed
16 edit function definition module hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/603 30.03.2022 15:27 Closed
17 edit punctuation hexlet-basics/exercises-java https://github.com/hexlet-basics/exercises-java/pull/220 10.04.2022 18:32 Closed
18 Edit strings arithmetics hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/598 28.03.2022 16:59 Closed
19 edit text and fix titles and descriptions Hexlet/hexletguides.github.io https://github.com/Hexlet/hexletguides.github.io/pull/374 25.04.2022 11:30 Closed
20 eng edit Hexlet/hexlet-slack-inviter https://github.com/Hexlet/hexlet-slack-inviter/pull/1 15.04.2022 09:49 Closed
22 eng trans hexlet-codebattle/battle_chrome_extension https://github.com/hexlet-codebattle/battle_chrome_extension/pull/30 09.06.2022 10:41 Closed
21 eng trans hexlet-codebattle/chrome_extension https://github.com/hexlet-codebattle/chrome_extension/pull/61 09.06.2022 10:48 Closed
23 en translate Hexlet/.github https://github.com/Hexlet/.github/pull/2 29.04.2022 13:24 Closed
24 en translate lesson 36 hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/599 28.03.2022 18:08 Closed
25 en translate lessons 39–41 hexlet-basics/exercises-javascript https://github.com/hexlet-basics/exercises-javascript/pull/586 24.03.2022 11:53 Closed