exercises-python

Organization: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 a-chudakov Aleksey Chudakov 2 2 2 2 0 0
2 aleksey-ilin IlinAlekseyS 1 53 53 1 0 2
3 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
4 bayborodin Nicholas Bayborodin 1 1 1 1 0 0
5 burenkov-anton Anton Burenkov 3 4 6 3 1 0
6 demshin Aleksandr Demshin 1 1 2 1 0 0
7 fey fey 1 1 1 1 0 0
8 freetonik Rakhim 1 1 1 0 0 0
9 GovindaChandra Sergey 2 2 2 2 0 0
10 h2kb Michael Birch 0 0 0 1 0 0
11 HelgaFefy Olya 1 2 2 1 0 0
12 johnromanoff 1 1 1 1 0 0
13 Kezzya 0 0 0 0 0 1
14 kirill-chertkov Kirill 1 7 7 1 0 0
15 kkruch 1 1 1 2 0 0
16 konstrus Konstantin 1 1 1 1 0 2
17 Kulabuhov-Alexey Kulabuhov Alexey 1 1 1 1 0 0
18 Kuroi-Kenshi 0 0 0 0 1 2
19 LeusMaximus Maksym 1 1 0 1 0 0
20 lex111 Alexey Pyltsyn 1 16 18 1 0 0
21 Melodyn Сергей Мелодин 2 59 105 2 0 0
22 NMVikings Egor Pavlov 1 1 1 1 0 1
23 Oliverity 1 13 13 1 0 0
24 pickTD Vladislav 1 1 1 1 0 0
25 polarfox42 2 4 4 2 0 0