exercises-python

Organization: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 a-chudakov Aleksey Chudakov 2 2 2 2 0 0
2 akocur Alexander 0 0 0 0 0 1
3 aleksey-ilin IlinAlekseyS 1 53 53 1 0 2
4 aleksnidzelskiy 0 0 0 0 1 0
5 amshkv Andrey 2 3 3 1 0 0
6 Andreyy1971 0 0 0 0 2 0
7 antonjuice antjuice 0 0 0 0 1 0
8 bayborodin Nicholas Bayborodin 1 1 1 1 0 0
9 Bilinguator 1 1 1 1 0 0
10 burenkov-anton Anton Burenkov 3 4 6 3 1 0
11 DemetriusStorm Demetrius Storm 3 3 2 3 0 0
12 demshin Aleksandr Demshin 1 1 2 1 0 0
13 fey fey 1 1 1 1 0 0
14 freetonik Rakhim 1 1 1 0 0 0
15 GovindaChandra Sergey 2 2 2 2 0 0
16 GPopov9 1 1 1 1 0 0
17 h2kb Michael Birch 0 0 0 1 0 0
18 HanumanMV 1 1 1 1 0 0
19 HelgaFefy Olya 1 2 2 1 0 0
20 johnromanoff 1 1 1 1 0 0
21 Kezzya 0 0 0 0 0 1
22 kirill-chertkov Kirill 1 7 7 1 0 0
23 kkruch 1 1 1 2 0 0
24 konstrus Konstantin 1 1 1 1 0 2
25 krote5k Dmitriy Q 0 0 0 0 1 0