battle_asserts

Organization: hexlet-codebattle
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 aelaa Shakirov Ilya 28 767 252 26 0 3
2 alexander37137 Alexander Andreev 0 0 0 1 0 0
3 av-ast Alexey Astafyev 0 0 0 0 1 0
4 begor Biriukov Egor 2 101 0 3 0 0
5 bitdeli-chef Bitdeli Chef 1 4 0 1 0 0
6 Darigaaz 0 0 0 0 2 0
7 DeTeam Timur Amirov 1 1 1 1 0 0
8 dniku Dmitry Nikulin 0 0 0 0 1 1
9 DNNX Viktar Basharymau 1 7 1 1 0 0
10 dosbol Dosbol 2 91 0 2 3 1
11 dpetruk 1 1 1 1 1 0
12 dstarcev Dmitriy Startsev 1 49 0 2 0 2
13 dyatlov Vitaly Dyatlov 0 0 0 0 2 1
14 evgenjion Eugene Mischenko 0 0 0 0 1 1
15 FastQuagga Eugene Demidenko 0 0 0 1 0 0
16 fey fey 1 6 6 1 0 0
17 freetonik Rakhim 0 0 0 1 0 0
18 givankin Georgii Ivankin 0 0 0 0 1 0
19 gregoryvit Gregory Berngardt 0 0 0 0 1 0
20 imamatory Vadim Safonov 35 973 498 19 0 6
21 ivanlemeshev Ivan Lemeshev 3 9 9 1 0 0
22 IvanVS140 0 0 0 0 1 0
23 johnromanoff 2 14 15 1 0 0
24 Krotos Krotos 24 1583 196 23 0 0
25 Le6ow5k1 Konstantin Lazarev 0 0 0 1 0 0