documentation-style-guide

Organization: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 ashikov Roman Ashikov 4 11 8 5 0 1
2 kirill-chertkov Kirill 1 1 0 1 0 0
3 lex111 Alexey Pyltsyn 1 25 1 1 0 4
4 Melodyn Сергей Мелодин 9 187 33 4 1 4
5 MityaDementiy MityaDem 1 23 0 1 0 1
6 Psixodelik Nikita Mikhaylov 1 1 0 0 0 0
7 rkozlov95 2 2 1 1 0 0
8 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 0 0 0 1 0 0