exercises-html

Organization: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Abaisky 0 0 0 1 0 0
2 alexxis Alexey Starikov 3 6 6 3 0 0
3 amshkv Andrey 1 1 1 1 0 0
4 AntonSmal AntonSmal 5 7 7 5 0 0
5 baigeriev94ro 1 1 1 1 0 0
6 BentonFraizer Yuri 0 0 0 0 1 0
7 burenkov-anton Anton Burenkov 4 8 8 4 0 0
8 datsenko-md Max Datsenko 2 3 3 2 0 0
9 DemetriusStorm Demetrius Storm 4 4 4 4 0 0
10 ex-oblivione 1 1 1 1 0 0
11 gapeev 1 1 1 1 0 0
12 Helga312 Margarita 2 4 4 2 0 0
13 IsUnavailable 1 1 1 1 1 1
14 jelka2008 0 0 0 0 1 0
15 jurassic-period Yurii Sydarskii 3 3 3 3 0 0
16 kenpab 0 0 0 0 1 0
17 Makarov-AV 1 1 1 1 0 0
18 Melodyn Сергей Мелодин 7 91 146 3 0 0
19 milkivay 0 0 0 0 1 0
20 mishchenkoandrey 10 11 11 10 0 0
21 NevssZeppeli Maxim Visotskiy 1 1 1 1 0 0
22 nlprince 0 0 0 0 1 0
23 pogorv12 0 0 0 0 1 0
24 Psixodelik Nikita Mikhaylov 132 4598 1679 0 0 5
25 Ramitsan Irina Ramitsan 1 1 1 1 0 0