exercises-css

Organization: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 1ocke Andrew Zabelin 1 1 1 1 0 0
2 akaNikS 1 1 1 1 0 0
3 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
4 almazidiyatshin 1 1 1 1 0 0
5 aplatkouski Artsiom Platkouski 0 0 0 0 1 0
6 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 0
7 burenkov-anton Anton Burenkov 9 15 13 9 1 0
8 ckolobov 1 1 1 1 0 0
9 datsenko-md Max Datsenko 3 4 4 3 0 0
10 dpetruk 1 1 1 1 0 0
11 GPopov9 1 2 2 1 0 0
12 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 1
13 JackFresca 0 0 0 0 1 0
14 jurassic-period Yurii Sydarskii 12 16 16 11 0 1
15 Leenday 2 5 5 1 0 0
16 Melodyn Сергей Мелодин 9 216 267 3 0 1
17 menshikova314 Polina Menshikova 0 0 0 0 0 1
18 mishchenkoandrey 5 6 6 5 0 0
19 Psixodelik Nikita Mikhaylov 91 2522 603 0 0 5
20 randomSveta Sveta K 3 10 10 1 0 2
21 Saylance2503 1 1 1 1 0 0
22 stteddy 0 0 0 0 0 1
23 Svet-Svet 17 34 34 17 0 0
24 valeriySeregin Valeriy Seregin 13 22 21 13 0 0
25 XTRks 0 0 0 1 0 0