hexlet-cv

Organization: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 airdry George 1 12 2 1 0 0
2 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 0 0 0 0 1 0
3 AlexP11223 19 126 55 13 0 6
4 alXmas 16 347 168 7 3 14
5 amshkv Andrey 5 40 29 4 0 78
6 antlu Anton 0 0 0 0 1 0
7 ArtemRakov Artem Rakov 4 26 19 4 0 3
8 artsiomivanets Artem Ivanec 7 58 21 9 0 0
9 d3mash Demid Kashirin 7 80 15 4 0 7
10 fey fey 1 1 1 1 5 3
11 greybutton Sergej Tabb 186 3053 1297 69 1 49
12 imamatory Vadim Safonov 1 10 4 1 0 0
13 irastypain Ivan Rastyapin 8 45 2 4 0 0
14 jougene Eugene Sinitsyn 0 0 0 1 0 0
15 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 47 918 615 12 2 3
16 MityaDementiy MityaDem 0 0 0 0 1 0
17 moklidia Lidia 17 334 57 6 0 4
18 Morozzzko Igor S. Morozov 0 0 0 0 0 1
19 morphizm Vasiliy 0 0 0 2 0 1
20 MrFSP Pavel Egorov 0 0 0 3 0 18
21 neverovda Neverov Dmitrii 2 44 17 3 0 3
22 pn-y Arty 1 1 1 1 0 0
23 point212 point212 1 1 1 2 0 1
24 recroot89 3 175 18 2 0 0
25 samokisha Anatoly Samokisha 0 0 0 0 1 0