hexlet-sicp

Organization: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AlexandrIgn Alexandr Ignatyev 0 0 0 1 0 0
2 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 0 103
3 AlexP11223 1 6 0 1 0 0
4 altvec Sergey Kalistratov 1 1 1 2 0 1
5 amshkv Andrey 0 0 0 0 7 205
6 arkadiy93 10 97 66 4 1 12
7 artofwake Artem 0 0 0 0 0 2
8 ashikov Roman Ashikov 61 1708 48 28 2 14
9 ava239 Dmitry Oliferchuk 21 1363 1196 7 1 7
10 BabayevEldar Babaev Eldar 0 0 0 0 0 1
11 badta5te Pavel 8 169 3 3 0 2
12 baltun 0 0 0 3 2 8
13 baradusov Нуриль Барадусов 3 48 36 2 0 4
14 bsv-hub 4 106 44 4 0 1
15 burenkov-anton Anton Burenkov 458 9941 541 247 12 9
16 char16t 1 1 8 1 0 0
17 dzencot Ivan Gagarinov 18 111 43 5 2 7
18 e90rka Georgy Ratiani 0 0 0 0 1 0
19 econavi Vladimir Kochenov 2 3 3 1 0 3
20 eKulshan 0 0 0 0 0 1
21 enmalafeev Evgeny Malafeev 3 49 9 1 0 1
22 Fessan 1 1 0 1 0 0
23 fey fey 367 52265 20932 127 78 424
24 frontstall Roman Makarov 0 0 0 0 0 1
25 geozhur Georgij Zsuravljov 34 879 170 16 0 18