hexlet-basics

Organization: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 53 591 355 5 7 69
2 ArtemRakov Artem Rakov 175 16918 3699 46 0 86
3 burenkov-anton Anton Burenkov 1 2 2 1 2 0
4 f1eeman Daniyar Zhanakhmetov 15 130 116 11 0 9
5 frontstall Roman Makarov 21 1792 780 4 1 3
6 GPopov9 3 35 13 5 0 1
7 greybutton Sergej Tabb 0 0 0 0 0 1
8 grozwalker Andrey Groza 32 434 77 7 0 0
9 morphizm Vasiliy 86 3180 1209 17 0 21
10 valeriySeregin Valeriy Seregin 0 0 0 0 1 0