my-first-pullrequest

Organization: hexlet-components
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 9lceHb 1 1 0 1 0 0
2 a1-alex36 1 2 0 1 0 0
3 abeishekeeva abeish 0 0 0 1 0 0
4 adslane Slane 3 7 3 1 0 0
5 aernie 1 4 1 1 0 0
6 aidos42 2 3 1 1 0 0
7 Aleksey-S37 1 2 0 1 0 0
8 AleksVedenyev Alexander 1 2 0 1 0 0
9 AlenaGridneva789 2 3 1 2 0 0
10 AlexandrTolstuhin Alexandr Tolstuchin 1 2 1 1 0 0
11 Alexey3934 1 1 0 1 0 0
12 AlexeyPodpletnyov 0 0 0 1 0 0
13 AlexStolbov Alex 1 2 0 1 0 0
14 almaz-87 1 3 0 1 0 0
15 Amaria-desveloper Maria Aleksandrova 1 8 6 1 0 0
16 AnastasiyaGolovaryova 1 1 0 1 0 0
17 anatoliy281 1 1 0 1 0 0
18 andb9 1 2 0 1 0 0
19 AndrewKhalyayeff 2 1 1 2 0 0
20 Angryaddict 1 2 0 1 0 0
21 AnnaIgnatova Anna 2 0 0 2 0 0
22 AnnaPalna 1 13 11 1 0 0
23 antonlipilin 1 1 0 1 0 1
24 antonovkrez 1 2 0 1 0 0
25 AntonScript 1 3 1 1 0 0