copybird

Owner: Abdujabbar
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 0verIords Meder 50 997 279 0 0 0
2 anatoliyfedorenko Anatoliy 55 5074 1395 0 0 0
3 big-Bo99 Baurzhan 39 894 143 0 0 0
4 gen1us2k Andrew Minkin 88 2234 754 0 0 0
5 kbereza BEREZA KIRILL 3 666 65 0 0 0
6 kylycht Kylych Tynybekov 2 152 40 0 0 0
7 miolini Artem Andreenko 81 3377 2415 0 0 0
8 Nakylai 13 932 209 0 0 0
9 stanislavdev3 Stanislav 24 1191 278 0 0 0