documentation-style-guide

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AABur Alexander 0 0 0 2 0 0
2 ashikov Roman Ashikov 4 11 8 5 0 1
3 chrtkv Kirill 1 1 0 1 0 0
4 fey fey 1 1 1 0 0 0
5 lex111 Alexey Pyltsyn 1 25 1 1 0 4
6 Melodyn Сергей Мелодин 9 187 33 4 1 4
7 MityaDementiy MityaDem 1 23 0 1 0 1
8 Psixodelik Nikita Mikhaylov 1 1 0 0 0 0
9 rkozlov95 2 2 1 1 0 0
10 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 1 1 1 1 0 0
11 zhabinka Sergey Karpuk 7 85 33 4 0 1