hexlet-common-images

Owner: Hexlet
GitHub

Makefile Shell

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 ashikov Roman Ashikov 3 231 17 3 0 4
2 astynax Aleksei Pirogov 9 90 18 0 0 0
3 dzencot Ivan Gagarinov 1 18 0 1 0 2
4 fey fey 6 87 3 3 0 2
5 frontstall Roman Makarov 1 0 3 0 0 0
6 igor-i Igor Inkovskiy 2 2 1 0 0 0
7 Malcom1986 Maksim Litvinov 2 249 2 3 0 3
8 NikitaNaumenko Nikita Naumenko 4 18 18 4 0 0
9 Psixodelik Nikita Mikhaylov 12 392 105 7 0 0
10 seralekseenko seralekseenko 3 8 6 3 0 0
11 ShafigullinIK 3 348 7 4 0 0
12 snupt Dmitry Khraponov 3 1422 2 1 0 0
13 ssssank Aleksandr Litvinov 8 25 14 2 0 2
14 zhabinka Sergey Karpuk 28 93 119 12 1 3