hexlet-comparator

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 3 8 4 1 9 55
2 ashikov Roman Ashikov 0 0 0 0 3 26
3 EvSedov Evgeniy Sedov 17 236 81 8 2 25
4 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 10 2 23
5 acidmaksim Maxim Skriov 7 2171 14379 2 8 22
7 bondiano Vasiliy 8 2691 226 8 4 12
6 Idzanaagi 6 446 201 1 0 12
8 ssssank Aleksandr Litvinov 6 28 152 0 0 9
10 askorutin26 Artem Elgadzhiev 4 29 17 4 0 9
9 senigius Дмитрий Уткин 6 4362 5907 4 0 9
12 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 8
11 emp7yhead Artyom Kropp 0 0 0 0 0 8
14 amshkv Andrey 8 73 64 0 0 7
15 abarmenkov Andrey Barmenkov 6 10577 10388 2 0 7
13 artch3r 2 52 41 4 0 7
16 Aleksandr-Bondarev Aleksandr 4 288 11 1 0 4
17 kirillmarkeyev Kirill Markeyev 4 248 56 2 0 4
23 danilaprokoshev Danila Prokoshev 3 93 23 2 0 3
18 MikRyam Mikhail Ryamov 1 178 0 1 0 3
19 elisad5791 7 1774 1512 7 1 3
22 Evgen-Polyanskii 2 132 39 1 0 3
20 Nesaq NesaQ 2 352 110 1 0 3
21 peperopuripuri Ilya 1 123 0 1 0 3
25 antonDedyaev Anton Dedyaev 3 0 0 1 0 3
24 andrew-walker91 Andrey Gulyaykin 4 334 7 3 1 3