hexlet-correction

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 meco-coder Ivan Markov 2 28 56 1 0 1
27 MilaNick Mila 0 0 0 1 0 8
28 MisterCool bondarev 1 66 0 2 0 3
29 MityaDementiy MityaDem 0 0 0 0 1 0
30 mu-irfan Muhammad Irfan 0 0 0 0 0 1
31 nekedio 3 91 45 5 0 15
32 nikisysoev Nikita Sysoev 18 1397 433 2 0 19
33 niyak93rus niyak93rus 11 29447 29350 1 0 5
34 Nyadzayo 0 0 0 0 0 1
35 Oleg995 0 0 0 0 0 4
36 RedGradient 0 0 0 1 1 2
37 samokisha Anatoly Samokisha 23 26995 299 20 2 56
38 saymon-says Semen Serdyukov 1 375 12 6 0 37
39 sgmdlt 1 1 1 0 0 0
40 ssssank Aleksandr Litvinov 2 3 3 0 0 2
41 VladDB 0 0 0 0 0 2
42 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 77 137 1 0 0
43 wtffka VYATCHESLAV 0 0 0 0 0 1
44 zxvfc Valentin 1 424 819 1 2 8